1. ročník se nad očekávání vydařil

Rok 2020 se nesl v atmosféře kolapsu kulturního života. Platilo to i pro většinu festivalů. Dopřát lidem uprostřed ponurých dní alespoň trochu radosti se stalo o to větší výzvou. A tak byl vlastně položen základní kámen nové akce s názvem Loučení s létem.

Za realizací této akce stojí parta zkušených nadšenců, kteří se více než deset let věnují organizaci celorepublikově známého festivalu The Legends Rock Fest. Ten je zaměřen převážně na rockové fanoušky. Nicméně akce Loučení s létem se stala výzvou především proto, že je multižánrovým festivalem, určeným pro širokou veřejnost skládající se ze všech generací. A co víc, konala se na zcela novém místě – v Areálu Zahrada, který se za účelem pořádání obdobných akcí podařilo díky několikaletému úsilí získat a vytvořit.

Poté, co proběhl první ročník, je pro nás největší radostí to, že na jedničku klaplo snad vše, na co je možné pomyslet. Organizačně vše fungovalo bez jediného problému, snad až s nebývalou pohodou. I počasí jakoby účastníkům chtělo dopřát co nejpříjemnější odpoledne. Po stránce programu se všichni skvěle bavili od první po závěrečnou minutu. A co hlavně? Nové místo, jeho prostor, krásná přírodní scenérie v kombinaci s originálními kulisami mají nezaměnitelně příjemnou atmosféru. Pro tuto i další akce je tady vše jako stvořené. Ve srovnání se stovkami jiných obdobných akcí to vše bude jedinečnou přidanou hodnotou.

To vše jakoby podtrhlo radost a spokojenost všech účastníků, které jsou pro tým organizátorů tou největší odměnou. Za to vše samozřejmě patří největší poděkování několika desítkám partnerů, kteří jsou nám při této aktivitě neodmyslitelnou oporou. DĚKUJEME.

Ve chvíli, kdy tato akce končila, jsme všichni měli za to, že tím dáváme sbohem i uzavření kultury. Nikdo rozhodně netušil, že se jednalo o určitý světlý okamžik, po kterém se vše opět zahalí do temna, kde lidem není umožněno se scházet, těšit se z každého dne života, radovat se a bavit se. Co to znamená? Pro organizátory je to opět nová výzva. Až tyto ponuré dny pominou, budeme tu opět pro vás a těšíme se na vás při 2. ročníku, který bude připraven na 18. září 2021.

1. ročník se vydařil

Loučení s létem 2021
Loučení s létem line-up 2021